Standverwaltung
Option auswählen

Guangzhou Xinye Screen Printing Machinery Co., Ltd

Jingbei Road No. 3, Jifeng Village, Zhongxin Town, Zengcheng, 511365 Guangzhou
China
Telefon +86-20-32031342
Fax +86-20-32031342
Info_xinye77@163.com